Luật sư Trần Hữu Tín, Trưởng Văn phòng Luật sư Tín và cộng sự, trả lời: Theo quy định, NSDLĐ có quyền chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Thời gian điều chuyển không được quá 60 ngày cộng dồn trong một năm (trừ trường hợp được sự đồng ý của NLĐ). Khi tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động, NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 3 ngày làm việc. Như vậy, việc công ty điều chuyển anh Dũng không có lý do phù hợp, không nêu thời hạn cụ thể, cũng không báo trước 3 ngày làm việc là vi phạm pháp luật lao động. Anh có thể liên hệ với LĐLĐ, phòng lao động - thương binh và xã hội quận, huyện nơi công ty trú đóng nhờ bảo vệ quyền lợi.