Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN
Sau thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu NLĐ không đến nhận quyết định về việc hưởng TCTN thì được coi là không có nhu cầu hưởng TCTN

- Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Sau khi nhận được phản ánh của người lao động, BHXH TP đã chỉ đạo BHXH quận Tân Phú kiểm tra thông tin và xác định Công ty Tường Phát ngừng hoạt động từ năm 2011. Ngay sau đó BHXH quận Tân Phú đã thực hiện thủ tục chốt và trả sổ BHXH cho chị Thúy.