Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ quận nhiệm kỳ mới gồm 25 thành viên; bà Nguyễn Thị Ngọc Hương tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ quận. Đại hội cũng bầu ra danh sách đoàn đại biểu tham dự Đại hội CĐ TP HCM lần thứ XI gồm 9 thành viên chính thức. Nhiệm kỳ 2017-2022, LĐLĐ quận 2 sẽ tập trung đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động để thu hút người lao động (NLĐ) vào tổ chức CĐ, trong đó ưu tiên vận động thành lập CĐ cơ sở tại các doanh nghiệp (DN) đủ điều kiện, đa dạng hóa hoạt động chăm lo cho NLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại DN.

Đa dạng cách thức tập hợp, chăm lo cho đoàn viên - Ảnh 1.

Ban Chấp hành LĐLĐ quận 2, TP HCM nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt đại hội Ảnh: THÚY LIỄU

* Đại hội CĐ Khối DN Thương mại trung ương lần thứ VI (nhiệm kỳ 2018-2023) đã diễn ra sáng 13-1. Nhiệm kỳ qua, các CĐ cơ sở thuộc khối đã vận động người sử dụng lao động hỗ trợ vé xe cho NLĐ về quê ăn Tết, tổ chức thăm hỏi, động viên công nhân khó khăn không về quê ăn Tết... với số tiền hơn 84 tỉ đồng. Trong phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo", CNVC-LĐ khối đã hưởng ứng nhiệt tình với 553 đề tài sáng kiến, cải tiến. Nhiệm kỳ 2013-2018, đại hội đề ra các chỉ tiêu: phấn đấu 100% CNVC-LĐ được phổ biến kiến thức pháp luật mới; 100% cán bộ CĐ được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nghiệp vụ, chính trị, chuyên môn.

Đại hội CĐ huyện Bình Chánh, TP HCM lần thứ XI (nhiệm kỳ 2018-2023) đã khai mạc sáng 13-1. Trong 5 năm qua, song song với công tác vận động thành lập CĐ, LĐLĐ huyện còn khuyến khích CNVC-LĐ tham gia các phong trào thi đua, qua đó nâng cao trình độ, tay nghề, phát huy tinh thần sáng tạo của NLĐ. Kết quả, CNVC-LĐ huyện đã thực hiện hơn 2.400 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi và tiết kiệm hơn 14 tỉ đồng. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ nhiệm kỳ mới gồm 27 thành viên. Ông Nguyễn Văn Chí tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ huyện. 

N.Hà - T.Liễu - B.Đằng