Theo đó, tùy theo nhu cầu của CNVC-LĐ và điều kiện của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung tổ chức tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của nhà nước, nhất là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) như: Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật CĐ 2012, Luật BHXH 2014. Hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cần sinh động để thu hút CNVC-LĐ tham gia như: treo khẩu hiệu tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tư vấn, phát tài liệu pháp luật cho công nhân; vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện cho công nhân thi tìm hiểu pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật sẽ diễn ra trong 2 tháng (từ 1-10 đến 30-11; tuần cao điểm từ ngày 6 đến 11-11).

Đa dạng cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật - Ảnh 1.

Cán bộ LĐLĐ huyện Củ Chi, TP HCM tuyên truyền pháp luật cho công nhân

Tin-ảnh: Đ.Viên