Qua đó, CN được cung cấp và giải đáp các tình huống cụ thể liên quan đến chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp như: chế độ ốm đau, thai sản, kiểm tra mức đóng - hưởng trên sổ BHXH.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân - Ảnh 1.

Công nhân Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam góp ý tại buổi tuyên truyền

CĐ Khu Kinh tế Hải Phòng cho biết ngoài tuyên truyền tập trung, CĐ khu còn tiếp nhận ý kiến của CNVC-LĐ qua trang Facebook CĐ Khu Kinh tế Hải Phòng. Từ đó, tập hợp thành nhóm vấn đề chuyển đến cơ quan chức năng, chủ doanh nghiệp... để giải đáp. 

Tin-ảnh: T.Ngôn