Bà Nguyễn Thị Thảo Lê, trưởng phòng tổ chức - nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được phản ánh từ các cơ quan chức năng, mới đây, công ty đã mời anh Mai Ngọc Vinh lên làm việc. Qua đó, công ty đã thanh toán lương và hoàn tất các thủ tục thôi việc cho anh Vinh.