Khi tôi khiếu nại thì công ty chỉ đồng ý thanh toán tiền TCTV cho 2,5 năm làm việc (từ tháng 10-2006 đến tháng 12-2008) chứ không phải cho 8,5 năm làm việc thực tế. Lý do công ty đưa ra là lao động đang hưởng chế độ hưu không thuộc đối tượng tham gia BHTN nên công ty không có trách nhiệm thanh toán TCTV…

Nguyễn Văn Hân (Công ty Apave Châu Á- Thái Bình Dương, Hà Nội)

Sẽ giải quyết chế độ cho người lao động đúng quy định

- Bà Nguyễn Bích Hằng, giám đốc nhân lực, trả lời: Trước đây, do công ty lầm tưởng người lao động đang hưởng chế độ hưu trí không phải đóng BHTN thì người sử dụng lao động cũng không phải trả TCTV cho họ. Nay qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy mình đã hiểu sai tinh thần của luật lao động. Do đó, sắp tới công ty sẽ giải quyết đầy đủ các chế độ cho ông Hân đúng theo quy định pháp luậtthời gian làm việc thực tế của ông ấy.