Bà Võ Thị Như Trang, trợ lý giám đốc, trả lời: Tai nạn xảy ra do anh Lộc vi phạm các quy định về an toàn lao động. Trong thời gian điều trị, công ty đã tạm ứng viện phí và một phần tiền lương cho anh. Sau khi chấm dứt hợp đồng, công ty có mời nhưng do anh Lộc đang dưỡng bệnh ở quê nên chưa đến để ký giấy tờ và nhận các khoản trợ cấp. Công ty đã mời người nhà của anh đến nhận thay.