Đã hỗ trợ lương

Bà Nguyễn Kim Oanh, Trưởng Phòng Hành chính Nhân sự Công ty Sao Kim, trả lời: Công ty có khó khăn nhưng cũng muốn giữ người lao động (NLĐ) nên không có phương án cho NLĐ nghỉ việc. Nếu NLĐ muốn nghỉ việc thì viết đơn, công ty sẽ giải quyết cho nghỉ. Tuy nhiên, việc NLĐ đề nghị công ty hỗ trợ 1 tháng lương là không có cơ sở.