Tham dự tập huấn có 19 CĐ trực thuộc LĐLĐ TP và 10 điểm cầu trực tiếp (livestream trên fanpage của LĐLĐ TP). Tại lớp tập huấn, ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã phổ biến Điều lệ và Hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam khóa XII; trao đổi, giải đáp những vấn đề vướng mắc trong thực tiễn của cán bộ CĐ.

Đà Nẵng: Nâng cao nghiệp vụ cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham dự lớp tập huấn

Qua tập huấn, giúp cán bộ CĐ hiểu thêm vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, xây dựng các phong trào ngày càng phong phú, thiết thực hơn, góp phần xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh.

Tin-ảnh: Q.Luật