Tại buổi tuyên truyền, công nhân được báo cáo viên của ngành công an thông tin tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TP trong thời gian qua; phương thức, thủ đoạn của các loại hình tín dụng đen, mô hình "bán hàng đa cấp" hiện nay và biện pháp phòng ngừa.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH MTV Kad Industrial S.A Việt Nam còn triển khai và cập nhật các kiến thức về an toàn vệ sinh lao động; phòng chống cháy nổ, tai nạn lao động liên quan đến ngành nghề kinh doanh may mặc cho công nhân công ty.

B.Vân