Tuyên truyền ngăn chặn tín dụng đen trong công nhân - Ảnh 1.

Công nhân đi chợ sau khi tan ca Ảnh minh họa

Theo đó, các cấp CĐ phải chủ động rà soát, nắm chắc tình hình tín dụng đen trong CNLĐ, kịp thời thông tin tuyên truyền giúp CNLĐ hiểu rõ về phương thức, thủ đoạn và tác hại của tín dụng đen ảnh hưởng đến việc làm, cuộc sống của CNLĐ. CĐ các cấp cần tập trung thực hiện tốt chương trình phúc lợi đoàn viên; quan tâm, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động như tiền lương, thưởng, bữa ăn giữa ca, nhà ở, nhà trẻ, có chính sách hỗ trợ đoàn viên nghèo gặp khó khăn; hướng dẫn CNLĐ sử dụng tài chính của bản thân có hiệu quả.

Thời gian qua, lợi dụng những khó khăn về tài chính của CNLĐ, nhất là CNLĐ tại các KCX-KCN, nạn cho vay nặng lãi xâm nhập và hoành hành với chiêu thức tinh vi. Đã có nhiều CNLĐ phải vay với lãi suất cao, thành con nợ không có khả năng thanh toán, bị hăm dọa, đánh đập, thậm chí họ phải bỏ trốn nơi khác hoặc nghỉ việc về quê để trốn nợ. 

N.Hà