Đà Nẵng triển khai gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Bên cạnh 11 đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP, TP Đà Nẵng có chính sách riêng để hỗ trợ 2 nhóm đối tượng: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

Nhóm thứ 1: Người có công với cách mạng bị bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên, người cao tuổi cô đơn, người khuyết tật đặc biệt nặng, trẻ em mồ côi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng ở cộng đồng được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/lần; người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn thành phố (kể cả còn và không còn sức lao động) được hỗ trợ 500.000 đồng/người/lần. Nhóm thứ 2: NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm gồm giáo viên, nhân viên trường mầm non tư thục, nhân viên, bảo mẫu nhóm trẻ; thuyền viên phục vụ tàu du lịch; tài xế, phụ xe của 12 tuyến xe buýt trợ giá của thành phố; tài xế, phụ xe các tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ ngồi; làm việc ở đơn vị lữ hành, tài xế phục vụ vận chuyển du lịch; làm việc ở các khu điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, các điểm kinh doanh dịch vụ bãi tắm; làm công việc cắt tóc, dọn vệ sinh, giúp việc gia đình và bán vé số... sẽ được nhận hỗ trợ 1.500.000 đồng/người và chỉ được nhận một lần.

Mỗi đối tượng chỉ nhận một suất hỗ trợ cao nhất. Đối với đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng, nếu một người mà được nhiều suất thì nhận suất cao nhất. 

Tin-ảnh: Q.Luật