Đà Nẵng: Tuyên truyền về CPTPP cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu tại hội nghị tuyên truyền về CPTPP cho cán bộ Công đoàn TP Đà Nẵng. Ảnh: TƯỞNG MINH

Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, đã trình bày 3 chuyên đề: Cơ hội và thách thức của CĐ Việt Nam trong hội nhập CPTPP; Một số vấn đề lớn đặt ra trong lĩnh vực quan hệ lao động và tổ chức CĐ Việt Nam hiện nay; Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tới công nhân và hoạt động CĐ. Ông Ngọ Duy Hiểu đặc biệt nhấn mạnh đến cơ hội và thách thức của tổ chức CĐ khi có CPTPP bởi với việc phê chuẩn CPTPP, đó là lần đầu tiên vấn đề "đa CĐ" được quy định và áp dụng tại Việt Nam. Từ nay, CĐ Việt Nam vừa phải cạnh tranh với các tổ chức đại diện người lao động (NLĐ) khác để thu hút, tập hợp, phát triển đoàn viên; đồng thời vừa phải giữ vững vị trí, vai trò là tổ chức chính trị - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng để đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ.

Theo Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, bối cảnh này đặt ra yêu cầu tổ chức CĐ cần phải nhanh chóng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức ngày càng vững mạnh để thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ và chăm lo cho NLĐ.

N.Tú