Ông Phạm Minh Sơn, tổng giám đốc công ty, trả lời: Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi đã rà soát lại các quy định của pháp luật và nhận thấy việc ra quyết định chấm dứt HĐLĐ với anh Hào là chưa đúng quy định. Do vậy, sáng 18-11, chúng tôi đã mời anh Hào lên làm việc. Hai bên đã thống nhất là công ty thu hồi quyết định chấm dứt HĐLĐ, nhận anh Hào trở lại làm việc và trả đầy đủ tiền lương cho anh Hào trong những ngày không được làm việc.

Đã nhận lại người lao động - Ảnh 1.