"Khi tuyển tôi làm nhân viên giao hàng, công ty buộc phải ký quỹ 7 triệu đồng. Sau 5 tháng làm việc, do không được trả lương đầy đủ nên tôi xin nghỉ việc. Khi tôi xin nghỉ, giám đốc có hứa sau 1 tuần sẽ trả lương và tiền ký quỹ nhưng đến nay gần 2 tháng tôi vẫn chưa được nhận".

Đã thanh toán cho người lao động - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Hồng Nga, phó giám đốc công ty, trả lời: Thời gian qua, do bạn hàng chậm thanh toán khiến công ty gặp khó khăn về tài chính dẫn đến chậm trễ trong việc thanh toán lương và hoàn trả tiền ký quỹ cho anh Châu. Mới đây, sau khi ổn định tình hình, công ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nói trên cho anh Châu. Bên cạnh đó, qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi nhận thấy việc yêu cầu người lao động (NLĐ) ký quỹ là trái luật nên sắp tới sẽ chấm dứt tình trạng này.