Các hình thức tiếp nhận lao động nước ngoài của các ngành nghề này giống như đối với các ngành nghề chăn nuôi bò sữa và sản xuất chế tạo tại Đài Loan đang áp dụng.

Đài Loan mở thêm 7 nghề cho lao động nước ngoài - Ảnh 1.

Lao động nước ngoài tại Đài Loan (Trung Quốc) sẽ có thêm nhiều cơ hội việc làm

Trên cơ sở đó, Dolab thông báo và hướng dẫn các doanh nghiệp (DN) đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cần thực hiện nhanh các việc sau: Đàm phán với đối tác về các điều kiện hợp đồng cung ứng lao động theo hướng khuyến nghị; thông báo với đối tác Đài Loan sử dụng mẫu hợp đồng lao động H1/HĐLĐ-NM-NN-2020 sau khi đã được bổ sung ngành nghề mới theo hướng dẫn của Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh ngay tới Dolab để xem xét và phối hợp xử lý. 

Tin-ảnh: G.Nam