Do đó, số người tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) giảm và số DN nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động cũng tăng. Điển hình như Công ty TNHH MTV Cà phê Ea Tul (nợ 15,4 tỉ đồng); Công ty CP Đường bộ Đắk Lắk (nợ 4,44 tỉ đồng); Công ty TNHH MTV Cà phê 715A (nợ gần 5 tỉ); Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản 722 (nợ gần 1,2 tỉ), Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình 1 (nợ 3,3 tỉ đồng)…

Bên cạnh đó, có những trường hợp DN đăng ký thành lập nhưng khi đến kiểm tra thì không có trụ sở giao dịch hoặc thành lập rồi không hoạt động, hay hoạt động thời gian ngắn rồi giải thể. Một số DN đăng ký tham gia BHXH để được đấu thầu công việc, sau đó ngừng tham gia, ngừng giao dịch trong thời gian dài... Điều này cũng gây khó khăn trong việc xử lý đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

H.Lê