Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Người tham gia BHYT có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp người tham gia BHYT phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của bộ trưởng Bộ Y tế. Như vậy, sau khi sinh con, tùy nhu cầu sử dụng, chị Hương có thể đăng ký thẻ BHYT cho bé tại TP HCM hoặc ở Thanh Hóa.

Đăng ký thẻ BHYT ở đâu? - Ảnh 1.