Đang nằm viện, sao bị xử lý kỷ luật?

Ông Nguyễn Văn Hoằng, phó giám đốc công ty, trả lời: Công ty 3 lần gửi thông báo mời họp xử lý kỷ luật lao động nhưng anh Thịnh đều vắng mặt không lý do nên tổ chức họp xử lý kỷ luật vắng mặt anh là đúng. Nếu thật sự anh Thịnh không thể tham gia cuộc họp theo thư mời lần 3 do bị tại nạn phải điều trị tại bệnh viện, đề nghị xuất trình giấy tờ chứng minh để công ty xem xét, giải quyết đúng quy định.