Báo cáo tóm tắt của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2010-2015 đã chỉ ra những kết quả nổi bật trong 5 năm qua, đặc biệt là ở các mặt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng và lãnh đạo hoạt động đoàn thể. Ngoài những hoạt động mang tính chất thường xuyên, liên tục trong việc thực hiện các chức năng của tổ chức Công đoàn (CĐ) thì điểm nổi bật trong công tác tham mưu của các bộ, đảng viên còn được thể hiện như: đổi mới công tác chăm lo Tết Nguyên đán; tổ chức chương trình đấu giá mai Tết gây quỹ chăm lo cho CNVC-LĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng radio cho CN các KCX-KCN, CN nhà trọ…

Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ  2015-2020 ra mắt đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Phát biểu tại phiên bế mạc, ông Nguyễn Hoàng Năng, Bí thư Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng, lưu ý: “Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP phải làm thật tốt công tác định hướng tư tưởng cho đảng viên; mỗi đảng viên phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, liêm khiết trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ được phân công, xứng đáng là tấm gương cho quần chúng noi theo. Bên cạnh đó, các chi bộ trực thuộc phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, trong đó xác định rõ vai trò trách nhiệm của từng đảng viên; đồng thời quan tâm lãnh đạo hoạt động của các tổ chức đoàn thể”.

Đại hội cũng đã bầu ra BCH Đảng bộ Cơ quan LĐLĐ TP nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP gồm 7 đồng chí. Bà Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ TP, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy; 2 phó bí thư là ông Nguyễn Văn Khải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP và ông Hoàng Thái Cương, Phó Chánh Văn phòng LĐLĐ TP.

Tin-ảnh: K.An