Theo đó, để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ này, ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các địa phương chủ động sắp xếp, bố trí nguồn lực, kinh phí thực hiện.

Bên cạnh đó, UBND các tỉnh, thành phố cần quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị của địa phương, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

N.Tú