Đây là giải pháp nhằm hỗ trợ thêm kiến thức cho cán bộ CĐ khi thực hiện chức năng khởi kiện nếu doanh nghiệp vi phạm pháp luật lao động.


Luật sư tư vấn cho người lao động tại Ngày hội Pháp luật do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM tổ chức

Luật sư tư vấn cho người lao động tại Ngày hội Pháp luật do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ TP HCM tổ chức

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, cho biết đến nay, cán bộ chuyên trách CĐ có trình độ từ cao đẳng trở lên đạt 89,02%; trên 90% cán bộ chuyên trách CĐ được đào tạo lý luận và nghiệp vụ CĐ. 13 cán bộ có trình độ đại học đã tham gia học văn bằng 2 cử nhân luật, 3 cán bộ chủ chốt LĐLĐ TP tham gia lớp cao học và nghiên cứu sinh tiến sĩ. Hiện tại, tổ chức CĐ TP HCM tiếp tục cử cán bộ chuyên trách CĐ tham gia đào tạo lớp lý luận nghiệp vụ công tác CĐ để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Tin-ảnh: N.Hà