Với phương pháp giảng dạy hiện đại, các buổi thảo luận, trình bày nhóm sinh động và các bài tập tình huống đi sát thực tế, khóa đào tạo sẽ giúp học viên nâng cao kiến thức, kỹ năng để tìm việc làm phù hợp. Khóa học diễn ra trong 2 ngày, kết thúc chương trình, học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Học viên tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bán hàng
Học viên tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ bán hàng

Tính đến nay, Báo Người Lao Động đã mở được 20 khóa đào tạo “Nghiệp vụ bán hàng” cho đối tượng đang hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số học viên 382 người.

Tin-ảnh: T.Phước