Năm nay, khảo sát đã thu hút sự tham gia của 605 doanh nghiệp thuộc 16 ngành nghề khác nhau từ công nghệ, hàng tiêu dùng, dược phẩm đến hóa phẩm và sản xuất. Theo kết quả khảo sát của Mercer - Talentnet, tỉ lệ tăng lương năm 2019 của nhóm công ty nước ngoài là 8,6% và nhóm các công ty Việt Nam là 8,9%. Nhìn chung, tỉ lệ tăng lương này vẫn cao hơn tỉ lệ lạm phát và tình hình tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2019. Các ngành như công nghệ cao, hóa chất và thương mại là 3 ngành hàng có tỉ lệ tăng lương cao nhất, ở mức lần lượt là 10,2%, 9,0% và 8,6%. Trong năm 2018, công nghệ cao, dược phẩm, hóa chất là top 3 ngành có tỉ lệ tăng lương cao nhất Việt Nam với mức tăng lần lượt 9,7%, 9,1% và 9%. Trong năm 2019, các ngành nghề như dầu khí, giáo dục và ngân hàng có mức lương tăng thấp nhất, lần lượt là 4,5%, 6,6% và 6,9%.

Dầu khí, giáo dục và ngân hàng có mức lương tăng thấp - Ảnh 1.

Kỹ sư công nghệ cao đang được hưởng mức lương cao nhất

Dù là ngành có tỉ lệ tăng lương thấp nhất, tuy nhiên ngành dầu khí luôn là một trong những ngành trả lương rất cao, do đó tỉ lệ tăng lương không thể quá cao. Ngành giáo dục là do cơ chế, nhất là khu vực giáo dục công, nên tỉ lệ tăng lương thấp là điều dễ hiểu.

Tin-ảnh: G.Nam