Trong công tác xây dựng pháp luật, những năm qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tích cực, chủ động phối hợp với Bộ LĐ-TB-XH trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt là các đạo luật quan trọng, có liên quan trực tiếp đến người lao động (NLĐ) và tổ chức Công đoàn (CĐ), như: Bộ Luật Lao động (2012), Luật CĐ (2012), Luật BHXH (2014), Luật Việc làm (2013), Luật ATVSLĐ (2014)… Riêng năm 2018, trong số 93 văn bản pháp luật mà Tổng LĐLĐ Việt Nam tham gia, góp ý, có rất nhiều văn bản quan trọng liên quan đến quyền lợi của NLĐ, đoàn viên CĐ như Nghị định số 121/2018 ngày 13-9-2018 về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 49/2013/NĐ-CP về tiền lương; Nghị định số 148/2018/NĐ-CP ngày 24-10-2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP về một số nội dung của Bộ Luật Lao động…

Sớm nghiên cứu, đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 - Ảnh 1.

Theo Tổng LĐLĐ Việt Nam, tăng lương tối thiểu phải bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động

Tại hội nghị, Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị Bộ LĐ-TB-XH sớm nghiên cứu, đề xuất để mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2020 theo hướng bảo đảm mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ theo tinh thần Nghị quyết 27-NQ/TW đã đề ra. 

Tin-ảnh: T.Ngôn