Tại cuộc họp, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và dự kiến về triển khai các thỏa thuận của cộng đồng ASEAN, triển khai VQF và AQRF như: Chia sẻ thông tin khu vực và kinh nghiệm các nước cũng như sáng kiến thực hiện vào năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện các thỏa thuận, khung trình độ quốc gia, khung tham chiếu trình độ ASEAN; cung cấp thông tin liên quan đến lao động ngoài nước, vấn đề dịch chuyển lao động, xây dựng kế hoạch, báo cáo tham chiếu; cung cấp thông tin liên quan đến quản lý văn bằng, trình độ, chương trình đào tạo GDNN…

Đẩy mạnh dịch chuyển lao động trong cộng đồng ASEAN - Ảnh 1.

Nhân lực ngành du lịch được công nhận và tự do di chuyển làm việc trong ASEAN

Ông Trương Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục GDNN, cho biết Cộng đồng ASEAN đã có tuyên bố về đào tạo nhân lực phục vụ dịch chuyển tự do. Do đó, cần thực hiện và triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam. Trước mắt cần đẩy mạnh triển khai khung trình độ quốc gia trong GDNN; triển khai việc công nhận trình độ lẫn nhau và tham chiếu khung tham chiếu ASEAN.

Tin-ảnh: G.Nam