Phần lớn NKT sống ở nông thôn (chiếm 87,27%), có khoảng 65% NKT trong độ tuổi lao động và khoảng 40% NKT còn khả năng lao động, trong số này chỉ có 30% đang tham gia lao động tạo thu nhập cho bản thân và gia đình. NKT chủ yếu làm các nghề nông - lâm - ngư nghiệp, có thu nhập rất thấp so với các công việc khác. NKT có trình độ học vấn thấp, 41,01% số NKT từ 6 tuổi trở lên không biết chữ, 19,5% người có trình độ từ tốt nghiệp phổ thông cơ sở trở lên, 93,4% người không có trình độ chuyên môn kỹ thuật từ 16 tuổi trở lên, chỉ có 6,5% người có bằng cấp từ chứng chỉ trở lên.

Đẩy mạnh giải quyết việc làm cho người khuyết tật - Ảnh 1.

Một số khuyến nghị cho rằng Chính phủ tiếp tục xem xét hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về NKT, tạo điều kiện để NKT được thụ hưởng các chính sách của nhà nước, đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác để cho vay đối với NKT trên địa bàn.

G.Nam