Cụ thể, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị DN triển khai việc cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động như: Số lượng, kỹ năng, nhu cầu sử dụng lao động theo ngành, nghề và nhu cầu tuyển dụng lao động từng năm trong giai đoạn 2018-2021 (theo quy định tại Khoản 1 Điều 52 Luật Giáo dục nghề nghiệp).

Đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và trường nghề - Ảnh 1.

Bộ LĐ-TB-XH đề nghị doanh nghiệp hợp tác cung cấp thông tin về nhu cầu về tuyển dụng lao động

Nội dung công văn nêu rõ các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành cần phân công nhân sự cụ thể phụ trách, theo dõi việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với DN, thị trường lao động, đào tạo theo đặt hàng của DN; tăng cường tiếp cận, truyền thông và thiết lập kênh thông tin (website, email, điện thoại...) về hợp tác với các DN trong giáo dục nghề nghiệp.

Bộ LĐ-TB-XH cũng đề nghị đẩy mạnh việc hợp tác 3 bên nhà nước – nhà trường – doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đa dạng hóa các hình thức hợp tác về xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo; tổ chức ký kết đào tạo theo đơn đặt hàng của DN. Đồng thời, hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng và cấp chứng chỉ nghề cho lao động của DN và tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho DN.

Đẩy mạnh hợp tác giữa doanh nghiệp và trường nghề - Ảnh 2.

Nhà nước sẽ dành một phần ngân sách để hỗ trợ kết nối cung cầu thị trường dạy nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp thông qua hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chương trình đào tạo theo đặt hàng

Bộ LĐ-TB-XH giao Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp làm đầu mối hỗ trợ cơ quan chuyên môn của các bộ, ngành, địa phương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức triển khai các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với DN, thị trường lao động, việc làm bền vững, an sinh xã hội…

Bộ LĐ-TB-XH kêu gọi các DN chủ động liên hệ với các trường nghề, các sở LĐ-TB-XH để được hỗ trợ. Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp sẵn sàng tiếp nhận các yêu cầu và đơn hàng của DN qua cổng thông tin của tổng cục và sẽ giới thiệu DN với các đơn vị đào tạo có năng lực để phối hợp triển khai.

Trong giai đoạn đầu, nhà nước dành một phần ngân sách để hỗ trợ kết nối cung cầu thị trường dạy nghề đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của DN thông qua hỗ trợ kỹ thuật xây dựng chương trình đào tạo theo đặt hàng, cấp ngân sách theo đặt hàng đào tạo, hỗ trợ đào tạo giảng viên thực hành.

Tin -ảnh: Đ.Viên