Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Văn Ngàng nhấn mạnh ngày Pháp luật năm 2016 tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội; nâng cao năng lực xây dựng, thực thi pháp luật; giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật trong toàn xã hội, nhất là trong CNVC-LĐ và các cấp Công đoàn (CĐ); tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh; phát huy dân chủ, bảo vệ quyền con người, quyền công dân.

Một buổi tư vấn pháp luật cho công nhân tại Công ty TNHH Sapuwa Ảnh: Thanh Nga
Một buổi tư vấn pháp luật cho công nhân tại Công ty TNHH Sapuwa Ảnh: Thanh Nga

Ông Ngàng đề nghị các cấp CĐ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp tích cực nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVC-LĐ, nhất là những đạo luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động (NLĐ) như Bộ Luật Lao động, Luật CĐ. Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với NLĐ; phối hợp cùng CĐ cơ sở tổ chức cho NLĐ tìm hiểu chính sách pháp luật, xây dựng tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp.

K.An