Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; ông Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và 150 đại biểu.

Phát biểu khai mạc đại hội, ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - khẳng định 5 năm qua, với tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, Đảng bộ đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tổ chức thực hiện và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ XXVI.

Cùng với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thường trực Đoàn Chủ tịch, Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn (CĐ) cũng như trong công tác xây dựng Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tổ chức CĐ Việt Nam.

Nhận định, từ nay đến năm 2025 là giai đoạn phát triển mới có tính bước ngoặt đối với tổ chức CĐ Việt Nam, ông Trần Thanh Hải cho rằng với những thách thức lớn chưa có tiền lệ, với phương châm dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, Đại hội Đảng bộ lần này có trọng trách đề cao trách nhiệm gương mẫu, nêu gương của cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên, phát huy dân chủ đổi mới sáng tạo, xây dựng CĐ Việt Nam lớn mạnh trong tình hình mới.

Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên - Ảnh 1.

Các đại biểu trao đổi bên lề đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Đảng đoàn và Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cho rằng những yêu cầu và thách thức trong thời gian tới, đòi hỏi CĐ Việt Nam, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ cần nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về các chủ trương, giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản, các hoạt động sự nghiệp, kinh tế CĐ, tạo nguồn lực đủ mạnh để phục vụ đoàn viên và người lao động cũng như phục vụ sự phát triển của tổ chức CĐ. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài nhằm bồi đắp lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ.

Mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức đấu tranh chống "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ đi đôi đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, đi ngược lại với lợi ích chung của dân tộc, lợi ích của Đảng, giai cấp công nhân, tổ chức CĐ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXVII gồm 19 người. Ông Trần Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam - tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin-ảnh: V.Duẩn