Trong số này, có gần 1.800 đơn vị với 113.265 người lao động (NLĐ) tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hơn 3.000 đơn vị với 161.625 NLĐ nghỉ không lương, tạm hoãn hợp đồng lao động và 234 đơn vị với 13.914 NLĐ ngừng việc nhưng vẫn hưởng tiền lương theo thỏa thuận. BHXH các địa phương đã làm việc với hơn 71.700 doanh nghiệp (DN) nợ BHXH, BHYT và đã thu hồi 4.350 tỉ đồng; thanh tra đột xuất 379 đơn vị nợ BHXH, BHYT và thu hồi 39,8 tỉ đồng.

Đặc biệt, cơ quan BHXH đã chuyển hồ sơ 127 DN cố tình nợ 207 tỉ đồng BHXH, BHYT sang cơ quan công an để đề nghị khởi tố theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015.

BHXH Việt Nam cho biết hiện các đơn vị, DN trên cả nước còn nợ BHXH, BHYT với tổng số tiền 21.408 tỉ đồng (bằng 5,3% so với số phải thu). Trong đó, nợ BHXH 16.595 tỉ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp 772 tỉ đồng, nợ BHYT 3.891 tỉ đồng.

N.Dung