Trước thực trạng này, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH ngành tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử; triển khai hiệu quả hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và DN. Ngành BHXH sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành, thanh tra chuyên ngành, thanh tra đột xuất tại các đơn vị, DN nợ đọng, có dấu hiệu lạm dụng, trục lợi BHXH, BHYT, BHTN; kịp thời xử lý các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH Việt Nam cho biết thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các đơn vị, DN gặp nhiều khó khăn trong sản xuất - kinh doanh…, dẫn đến tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, BHYT tiếp tục diễn ra trên cả nước. Ước tính đến hết tháng 7-2020, tổng số tiền nợ BHXH phải tính lãi (từ 1 tháng trở lên) khoảng 20.682 tỉ đồng, chiếm 5,1% số phải thu.

D.Thu