Hiện nay, BHXH TP đang sử dụng hệ thống quản lý thu và sổ thẻ (TST), do dữ liệu chuyển đổi từ phần mềm cũ sang hệ thống TST chưa hoàn chỉnh nên có một số trường hợp cơ quan BHXH đã tiếp nhận hồ sơ chốt sổ BHXH nhưng chưa in được tờ rời xác nhận quá trình tham gia BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (tờ rời chốt sổ) cho NLĐ.

Đề nghị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Để đảm bảo quyền lợi hưởng TCTN của NLĐ, BHXH TP đề nghị Trung tâm giới thiệu việc làm TP HCM chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ, gồm các trường hợp sau:

Đối với trường hợp cơ quan BHXH chưa in được tờ rời chốt sổ, hồ sơ gồm có: công văn đề nghị giải quyết TCTN của BHXH TP có ghi nhận việc chưa in được tờ rời chốt sổ, giấy xác nhận quá trình đóng BHTN đến thời điểm dừng đóng để chốt sổ.

Đề nghị tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Đối với trường hợp chốt sổ chậm do lỗi khách quan của cơ quan BHXH, hồ sơ gồm có: công văn đề nghị giải quyết TCTN của BHXH TP có ghi nhận ngày chốt sổ chậm, giấy xác nhận quá trình đóng BHTN và sổ BHXH kèm theo.

Tin -ảnh: An Chi