Ngoài phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH và dân cư, hai bên sẽ tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT đối với cán bộ, chiến sĩ và thân nhân cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Từ năm 2017 đến nay, Công an và BHXH thành phố đã phối hợp kiểm tra gần 20 đơn vị và đề nghị truy đóng trên 5 tỉ đồng BHXH, BHYT cho khoảng 1.000 lao động; thu hồi các khoản nợ, trợ cấp BHXH sai quy định hàng trăm tỉ đồng. BHXH cũng đã chuyển hồ sơ kiến nghị Công an thành phố khởi tố hành vi trốn đóng BHXH, BHYT theo điều 216 Bộ Luật Hình sự đối với 84 đơn vị (tổng số tiền nợ 158 tỉ đồng), qua đó đã có 43/84 đơn vị khắc phục số nợ 42,2 tỉ đồng.

M.Chi