Theo đó, việc hỗ trợ sẽ theo 3 nhóm. Nhóm 1 - NLĐ đang điều trị Covid-19 (đối tượng F0), không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch, với mức hỗ trợ 3 triệu đồng/người. Nhóm 2 - NLĐ là F1 phải cách ly y tế tại các nơi cách ly tập trung theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không áp dụng hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, doanh nghiệp), không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng chống dịch, mức hỗ trợ cho NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí Công đoàn là 1,5 triệu đồng/người. Nhóm 3 - NLĐ có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và có hoàn cảnh khó khăn; lao động nữ mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi, lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh, mức hỗ trợ một lần là 500.000 đồng/người. Đề xuất cũng nêu rõ, đối với NLĐ thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau, thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức cao nhất. Trường hợp đã hưởng ở mức thấp, sau đó được chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao thì chỉ được hưởng thêm khoản chênh lệch giữa 2 mức. Riêng đối với NLĐ thuộc nhóm 2 và 3 làm việc tại các doanh nghiệp, đơn vị không đóng kinh phí Công đoàn, trong khi chờ trung ương ban hành chính sách hỗ trợ cho đối tượng này, trước mắt Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính đã thống nhất phương án hỗ trợ cho 2 nhóm này. Dự kiến, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 12 tỉ đồng, trích từ nguồn Quỹ Phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. 

Đề xuất chính sách hỗ trợ lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn KCN Việt Nam - Singapore tặng quà cho CN có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Esquel Garment Manufacturing Việt Nam

Tin-ảnh: T.An