Theo tờ trình, NLĐ được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1-3 đến 30-6-2022; có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ 1 tháng trở lên được giao kết và thực hiện trước ngày 1-3-2022; đang tham gia BHXH bắt buộc hoặc phải có tên trong danh sách trả lương của doanh nghiệp của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đề xuất hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho công nhân - Ảnh 1.

Dịch bệnh khiến đời sống công nhân ở trọ vẫn còn nhiều khó khăn. Ảnh: NHƯ HUỲNH

Cụ thể, NLĐ đang làm việc trong doanh nghiệp tại KCX-KCN hoặc khu vực kinh tế trọng điểm được hưởng mức hỗ trợ: 500.000 đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả: hằng tháng). Đối với NLĐ quay trở lại thị trường lao động, mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng (thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng, phương thức chi trả: hằng tháng). 

V.Duẩn