Theo tờ trình, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất mở rộng hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) tạm hoãn hợp đồng lao động (HĐLĐ), nghỉ việc không hưởng lương tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS, THPT.

Ngoài ra, thời điểm tính hỗ trợ cũng được nới rộng. Theo đó, thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1-2-2020 và không quá 3 tháng (quy định hiện hành tính từ ngày 1-4).

Về điều kiện cho vay trả lương ngừng việc cho NLĐ, Bộ LĐ-TB-XH đề xuất bỏ điều kiện "đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ theo khoản 3 điều 98 Bộ Luật Lao động". Thời gian lao động ngừng việc được hỗ trợ kéo dài từ "trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6-2020" thành "trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12-2020" để tiếp tục hỗ trợ cho người sử dụng lao động đến hết năm 2020 bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tuy nhiên, thời gian hỗ trợ cho vay vẫn không quá 3 tháng.

T.Ngôn