Để ngăn chặn và xử lý hành vi thu mua sổ BHXH, bộ đề xuất nghiêm cấm mua bán sổ BHXH dưới mọi hình thức. Luật sửa đổi cũng sẽ bổ sung nhiều giải pháp nhằm tăng thu hút người lao động (NLĐ) tham gia BHXH để hưởng lương hưu, hạn chế rút một lần như: Giảm năm đóng tối thiểu xuống dưới 20 năm; thêm quyền lợi ngắn hạn nhằm tạo động lực cho NLĐ tham gia BHXH; liên kết chính sách, tăng mức độ hài lòng của người tham gia hệ thống qua cải cách hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm...

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng theo luật hiện hành, NLĐ có thể ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH. Quy định này nhằm tạo thuận lợi cho người dân tham gia và thụ hưởng chế độ. Tuy nhiên, nhiều kẻ xấu đã lợi dụng quy định để tiếp cận, lôi kéo NLĐ mua bán sổ BHXH với giá rẻ, kèm giấy ủy quyền nhận trợ cấp để sau đó làm thủ tục thanh toán với cơ quan BHXH và hưởng chênh lệch.

V.Linh