Mục tiêu từ nay đến cuối năm cần phải phát triển mới 869.000 người tham gia BHXH, trong đó gồm 1,1 triệu người tham gia BHXH bắt buộc và 1,06 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Chín tháng qua, toàn ngành BHXH đã giải quyết cho 94.913 người hưởng chế độ BHXH hằng tháng, trong đó, gần 79.500 người được giải quyết hưởng chế độ hưu trí (tăng 17% so với cùng kỳ năm 2019) và gần 606.000 người hưởng chế độ BHXH một lần (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019)... Cũng theo BHXH Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến công tác thu BHXH, BHTN. Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN gặp khó khăn do các doanh nghiệp (DN) không mở rộng sản xuất - kinh doanh; nhiều DN phải ngừng sản xuất - kinh doanh hoặc giải thể, phá sản, khiến người lao động (NLĐ) phải ngừng việc. Từ đó, dẫn đến số thu BHXH, BHTN cũng bị ảnh hưởng mạnh. Từ đầu năm 2020 đến nay, số đối tượng tham gia BHXH, BHTN giảm hơn 500.000 người so với cuối năm 2019.

Trước thực trạng này, BHXH Việt Nam đề xuất cần sớm thể chế hóa quy định để nhóm NLĐ có quan hệ lao động nhưng không có hợp đồng lao động được tham gia BHXH bắt buộc. Đồng thời, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với nhóm chủ hộ kinh doanh, người quản lý DN, người quản lý và điều hành HTX không hưởng tiền lương, NLĐ làm việc theo chế độ linh hoạt. Ngoài ra, cần sửa đổi quy định tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với NLĐ thấp nhất bằng 70% tổng tiền lương và các khoản thu nhập khác của NLĐ; tăng mức hỗ trợ mức đóng cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

D.Thu