Đề xuất tăng mức đóng BHYT và giảm mức hỗ trợ BHYT theo hộ gia đình - Ảnh 1.

Luật BHYT sửa đổi đang được lấy ý kiến có nhiều thay đổi về quyền lợi của người tham gia BHYT

Ngày 12-12, tại hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật BHYT (2014-2019) Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã lấy ý kiến cho dự thảo Luật BHYT sửa đổi. Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo (lần 1) Luật BHYT sửa đổi này là mức đóng BHYT hàng tháng được đề nghị điều chỉnh tăng bằng 6% tiền lương tháng (hiện mức đóng là 4,5%), trong đó người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động (NLĐ) đóng 1/3. Trong thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định thì mức đóng bằng 6% tiền lương tháng trước khi nghỉ thai sản.

Cũng tại dự thảo Luật BHYT sửa đổi này, tất cả thành viên thuộc hộ gia đình phải tham gia cùng một thời điểm (thay vì có thể tham gia từng cá nhân như hiện nay). Mức đóng BHYT của người thứ nhất tối đa bằng 6% lương cơ sở và từ người thứ hai trở đi đóng bằng 80% mức đóng của người thứ nhất. Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT trong giai đoạn hiện nay được Chính phủ quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở; người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Đề xuất tăng mức đóng BHYT và giảm mức hỗ trợ BHYT theo hộ gia đình - Ảnh 2.

Hiện cả nước đã có 89,9% dân số tham gia BHYT

Một trong những thay đổi liên quan đến quyền lợi của người tham gia BHYT tại dự thảo này, khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến chỉ được thanh toán 95% chi phí thay vì 100% như hiện hành.

Liên quan đến việc cấp thẻ BHYT trong dự thảo này thời hạn cấp thẻ cho người dân trong trường hợp mất thẻ sẽ là 7 ngày, tuy nhiên nội dung "trong thời gian chờ cấp lại thẻ, người tham gia BHYT vẫn được hưởng quyền lợi BHYT" không được đưa vào nội dung dự luật.

Theo thống kê của Bộ Y tế, tỉ lệ tham gia BHYT đã tăng từ 71,3% dân số năm 2014 lên 89,8% dân số năm 2019. Năm 2018 cả nước có 176 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT. Tính đến hết tháng 11-2019 số thu BHYT ước đạt 84.93 tỉ đồng, chi KCB BHYT ước 9.938 tỉ đồng. Từ năm 2016 đến nay quỹ KCB này không còn cân đối thu chi mà phải sử dụng bổ sung từ nguồn quỹ dự phòng BHYT. Đến cuối năm 2018, quỹ dự phòng còn khoảng 37.000 tỉ đồng.

N.Dung