Đại diện Công ty A.C.V trả lời: Thời gian qua, do việc tính lương cho CN tại nhà máy chưa hợp lý dẫn đến trả lương 2 lần đối với thời gian tăng ca và sản lượng tăng ca. Cụ thể, khi tăng ca, ngoài tiền lương trả theo thời gian, công ty tiếp tục tính sản lượng để trả lương cho CN. Việc này khuyến khích CN tăng ca nhưng gây nhiều khó khăn cho vấn đề tài chính của công ty. Do đó, công ty quyết định điều chỉnh cách tính lương từ tháng 12-2017 cho phù hợp. 

Điều chỉnh lại cách tính lương - Ảnh 1.

Theo đó, sau khi tính tiền lương thời gian và tiền lương sản phẩm, nếu mức lương nào cao hơn, công ty sẽ áp dụng cách tính đó cho CN. Tuy nhiên, công ty có thiếu sót là đã không thông báo trước khi điều chỉnh cách tính lương cho CN gây bức xúc. Sau khi nhận được phản ánh, công ty đã đối thoại với CN và đi đến thỏa thuận: Công ty sẽ thanh toán 100% phần chênh lệch lương tháng 12-2017 cho CN và cách tính lương mới sẽ bắt đầu áp dụng từ kỳ lương tháng 1-2018.