BHXH Việt Nam trả lời: Trường hợp ông đã tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện, đã được cấp sổ BHXH ghi nhận quá trình tham gia BHXH rồi thì nên tiếp tục tham gia BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện cho đến khi đủ điều kiện về tuổi đời, thời gian đóng BHXH để được hưởng chế độ hưu trí hằng tháng. 

Điều kiện giải quyết BHXH một lần - Ảnh 1.

Trường hợp ông vẫn có nguyện vọng hưởng trợ cấp BHXH một lần thì theo quy định tại khoản 1 điều 60; khoản 1 điều 77 Luật BHXH năm 2014 và khoản 1 điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 ngày 22-6-2015 của Quốc hội, ông được giải quyết hưởng BHXH một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH hoặc theo quy định tại khoản 3 điều 54 của Luật BHXH mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện (đối với trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc). Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 điều 73 của Luật BHXH năm 2014 nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH (đối với trường hợp đang tham gia BHXH tự nguyện); ra nước ngoài để định cư; người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; sau 1 năm nghỉ việc không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.