Cải thiện năng suất LĐ là vấn đề bức thiết của DN hiện nay

Cải thiện năng suất lao đông vấn đề bức thiết của DN nay

Nhiều đại biểu khuyến cáo việc đào tạo kỹ năng nghề, cải thiện năng suất lao động (LĐ) là vấn đề bức thiết của doanh nghiệp hiện nay. Để tránh tụt hậu, doanh nghiệp cần phối hợp với các tổ chức, đoàn thể bồi dưỡng lực lượng LĐ hùng hậu về số lượng, tay nghề để làm chủ khoa học kỹ thuật, cạnh tranh với LĐ ở các nước trong khu vực.

Hiện số dân trong độ tuổi LĐ của Việt Nam chiếm 60% nhưng tỉ lệ LĐ qua đào tạo chỉ khoảng 20%; năng suất LĐ thấp nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

H.Nhung