Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định người lao động (NLĐ) không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó, thời gian này không được tính để hưởng BHXH. NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT. NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và NLĐ không phải đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho NLĐ.

Căn cứ quy định trên, anh Minh nghỉ việc không hưởng lương từ tháng 6 đến nay nên sẽ không đóng BHXH trong thời gian này. Mặt khác, anh cũng không thuộc trường hợp NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau hay thai sản nên trong thời gian này, anh và đơn vị cũng không đóng BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Do vậy, việc HTX không tham gia BHYT cho anh là đúng quy định.