Công văn lưu ý các bộ, ngành trung ương có liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) thuộc phạm vi quản lý tổ chức triển khai đồng bộ một số nhiệm vụ, giải pháp như: Đề nghị các DN cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo, sử dụng lao động của DN theo ngành, nghề; xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh hợp tác giữa GDNN với DN; thực hiện chính sách miễn giảm thuế cho DN đóng góp và tham gia đào tạo; phân công nhân sự cụ thể phụ trách, theo dõi việc gắn kết GDNN với DN, thị trường lao động, đào tạo theo đặt hàng của DN…

Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu đào tạo lao động - Ảnh 1.

Bộ LĐ-TB-XH khuyến khích các DN hợp tác với các trường nghề để chủ động tuyển dụng và đào tạo nhân lực cho DN; bảo đảm người học vào học tại nhà trường sẽ được tiếp nhận thực tập, thực tế và làm việc tại DN sau khi tốt nghiệp.

G.Nam