Bám sát chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”, trong năm 2017, CĐ SAWACO sẽ tập trung giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục và xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ vững mạnh; đổi mới cách thức tập hợp người lao động và xây dựng CĐ cơ sở vững mạnh. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, các cấp CĐ tổng công ty sẽ chủ động tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp, tích cực hỗ trợ cơ sở thực hiện quy chế dân chủ... Dịp này, CĐ tổng công ty cũng phát động phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều phúc lợi cho người lao động.


Công đoàn SAWACO nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Công đoàn SAWACO nhận cờ thi đua xuất sắc của Tổng LĐLĐ Việt Nam

Năm 2016, hoạt động nổi bật của CĐ SAWACO là phối hợp với các đơn vị duy trì hội thi tay nghề, tạo điều kiện cho CNVC-LĐ nâng cao trình độ. Đặc biệt, CĐ tổng công ty còn vận động CNVC-LĐ ủng hộ hơn 2,7 tỉ đồng cho các hoạt động xã hội, từ thiện.

Tin-ảnh: Đ.Viên