Tại hội thảo, đại biểu đã tập trung góp ý cho các dự thảo: Hướng dẫn xây dựng danh mục vị trí việc làm cơ quan LĐLĐ cấp tỉnh, CĐ ngành trung ương và CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; sửa đổi, bổ sung hướng dẫn số 1931/HD-TLĐ ngày 27-12-2014 về đánh giá, xếp loại CĐ cấp cơ sở; dự thảo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về mối quan hệ giữa CĐ ngành và LĐLĐ tỉnh, TP... Đa số ý kiến đều cho rằng một số quy định cũ không còn phù hợp với thực tế, do đó cần phải tập trung đổi mới, xây dựng những tiêu chí, tiêu chuẩn cho phù hợp với yêu cầu đổi mới hoạt động của tổ chức CĐ trong tình hình mới.

Đổi mới công tác tổ chức để phù hợp với tình hình mới - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Thuật (bìa trái), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, trao đổi với các đại biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, cũng cho rằng tình trạng cán bộ CĐ biến động nhiều, nhất là ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở gây nhiều khó khăn cho công tác tổ chức và đào tạo hiện nay. Ông cũng nhấn mạnh công tác tổ chức cán bộ CĐ cần có sự tiếp nối nhưng phải phù hợp với những thay đổi trong từng giai đoạn.

Tin-ảnh: T.Nga