Năm qua, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP đã làm tốt công tác tham mưu cho Thường vụ LĐLĐ TP thực hiện tốt các chương trình chăm lo cho đoàn viên và người lao động, trong đó nổi bật là các chương trình "Tết sum vầy", "Tấm vé nghĩa tình", "Cùng công nhân vượt khó - trái tim nghĩa tình". Trong năm 2019, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP tập trung lãnh đạo cấp ủy các chi, đảng bộ bộ phận, đảng viên làm tốt các nhiệm vụ: đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, CNVC-LĐ; đổi mới toàn diện, mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn; đổi mới cán bộ theo hướng thực chất, năng suất, hiệu quả; xây dựng chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn; phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2019…

Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động Công đoàn - Ảnh 1.

Đại diện Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP trao giấy khen cho các điển hình “Dân vận khéo”

Dịp này, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ TP đã trao kỷ niệm chương 30 năm, 20 năm, 10 năm tuổi Đảng cho 26 đảng viên; khen thưởng 12 tập thể và cá nhân điển hình "Dân vận khéo".

Tin-ảnh: H.Đào