Đại hội diễn ra trong 2 ngày, với hơn 250 đại biểu và khách mời tham gia.

Báo cáo tại đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Dân, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, cho biết trong nhiệm kỳ qua, dù phải đối diện nhiều khó khăn, thách thức nhưng đội ngũ cán bộ CĐ quận vẫn nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động, các cấp CĐ còn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu như: thành lập mới 615 CĐ, phát triển 55.363 đoàn viên (đạt 100% chỉ tiêu); giới thiệu cho Đảng 1.915 đoàn viên ưu tú (đạt 127%); 2.074 lượt CĐ cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh (đạt 103%); bồi dưỡng kiến thức cơ bản về Luật Lao động, Luật CĐ cho 660.560 lượt CNVC-LĐ (đạt 100%)...

Đổi mới phương thức hoạt động, hướng đến lợi ích đoàn viên - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Thanh Dân, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, thăm hỏi công nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn

Phát huy những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới, CĐ quận Bình Tân sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở với phương châm vì lợi ích đoàn viên, CNVC-LĐ, vì sự phát triển của doanh nghiệp. CĐ quận Bình Tân sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVC-LĐ; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ; chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp cho CNVC-LĐ; tập trung phát triển đoàn viên và tổ chức CĐ, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành LĐLĐ quận Bình Tân nhiệm kỳ mới với 27 thành viên. Ông Nguyễn Văn Hải tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức chủ tịch LĐLĐ quận nhiệm kỳ IV.

Tin-ảnh: M.Chi